Black & White

Photo by Alketa Haklaj, Albania

4.13/5 (24)

Please rate this