Black & White

Photo by Alketa Haklaj, Albania

4.68/5 (22)

Please rate this