Black & White

Photo by Alketa Haklaj, Albania

4.24/5 (21)

Please rate this