Black & White

Photo by Alketa Haklaj, Albania

4.19/5 (27)

Please rate this